HƯỚNG DẪN GỬI FILE

Cách 1: Quý khách gửi file qua email cosomattroi@gmail.com

Cách 2:

Nếu dung lượng các file hình lớn Quý khách có thể sử dụng chương trình sau để gửi file cho chúng tôi.

Hiện tại server nước ngoài download rất chậm, Quý khách nên chọn server trong nước để upload và download file nhanh hơn.

Server trong nước: 

Quý khách vào trang www.tenlua.vn 

User name: cosomattroi@gmail.com

Pass: 123456

Sau đó nhấn nút Upload Files, nếu có nhiều file hình Quý khách nên nén lại thành 1 file .rar để quá trình upload và download nhanh chóng.

Sau đó gửi cho chúng tôi đường link qua email cosomattroi@gmail.com để chúng tôi download file về máy.

Server nước ngoài: 

Bước 1: Vào trình duyệt Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome (tùy theo máy Quý khách đang sử dụng trình duyệt nào)

Nhập vào địa chỉ: www.mediafire.com 

Bước 2: Chọn login

Bước 3: Thông tin đăng nhập

Your email address: sunprolab@gmail.com

Password: sunprolab

Bước 4: Chon vào nút Upload Files

Lưu ý nếu có nhiều file hình Quý khách nên nén lại thành 1 file .rar để quá trình upload và download nhanh chóng.

Bước 5: Nhấp vào dòng chữ: Click here to select files or drag drop files here

Sau đó chọn file cần upload rồi nhấn Open

Muốn chọn thêm nhiều file khác bấm vào nút: Add More Files. Sau đó làm tương tự bước trên.

Khi đã chon xong file cần upload, nhấn vào nút Begin Uploading Files.

Bắt đầu chờ upload.
Sau đó gửi cho chúng tôi đường link qua email anhmaumattroi@gmail.com để chúng tôi download file về máy.